Danas se zgrade visokog i super visokog nivoa grade od betona i armature. Oplata je neophodan građevinski materijal i postrojenje. U Kini je razvoj aluminijske oplate podijeljen u pet faza, 1950-ih: drvena oplata, 1960-te: armaturna oplata, ručna oplata za podizanje, 1970-te: željezna čelična oplata, hidraulična oplata za podizanje, 1980-te: fiksna gigantska čelična oplata, 1990. : oplata od integriranog materijala i sistem oplata. Aluminijska oplata se do sada široko koristi na mnogim gradilištima. A konkurentska prednost aluminijske oplate je što se može više puta koristiti na konstrukcijama koje imaju trideset i više spratova. Stoga je aluminijska oplata pogodna i za stambene objekte koji se finansiraju iz javnih sredstava i zgrade visokog nivoa.


Kvalitetan proizvođač aluminijumskih oplata | Xingfa Alu
Aluminijumska oplata u poređenju sa sličnim proizvodima na tržištu, ima neuporedive izuzetne prednosti u pogledu performansi, kvaliteta, izgleda i sl., i uživa dobru reputaciju na tržištu. Xingfa Aluminium sažima nedostatke prošlih proizvoda i kontinuirano ih poboljšava. Specifikacije aluminijske oplate mogu se prilagoditi vašim potrebama.

Pošaljite upit