Ať vám okno udrží pohodlí a teplo

srpen 03, 2023

Okna a dveře hrají v budovách zásadní roli a slouží jako životně důležité spojení mezi vnitřními a venkovními prostory.

Pošlete svůj dotaz

Čína se stala významným spotřebitelem energie, což je trend, který má důsledky pro její ekonomiku. Jak roste povědomí o životním prostředí, došlo k odpovídajícímu nárůstu zavádění tepelně izolačních technologií ve stavebnictví.


Okna a dveře hrají v budovách zásadní roli a slouží jako životně důležité spojení mezi vnitřními a venkovními prostory. Správně orientovaná a izolovaná okna a dveře přispívají ke zvýšení komfortu v každodenním životě.

V zimě může do domů bez radiátorového systému nebo s izolovanými okny a dveřmi pronikat studený vzduch. Proto je tepelně izolační výkon oken a dveří prvořadý. I když nejsou tak účinná jako betonové stěny, vysoce kvalitní tepelně dělená okna a dveře mohou výrazně snížit tepelné ztráty a spotřebu energie.


Tepelná izolace je zásadní a slouží jako klíčové měřítko pro měření výkonu. Vzduchotěsnost je nezbytná pro zajištění účinné tepelné izolace. Moderní okenní a dveřní systémy využívají vícekomorové tepelně dělené hliníkové konstrukce, které minimalizují přenos tepla při cirkulaci vzduchu, účinně izolují a udržují teplo v místnostech.


Gumové těsnící pásy hrají zásadní roli v dlouhodobém zabránění pronikání studeného vzduchu. Rámy obsahují více vrstev designu, integrují kvalitní pryžové těsnící pásky pro minimalizaci proudění vzduchu a přenosu tepla. Tepelně izolační pásy mezi profily navíc dále snižují přenos tepla z interiéru do exteriéru. Bezešvá konstrukce oken dále zvyšuje teplo v místnosti.


Sklo významně přispívá ke ztrátám energie v okenních systémech. Proto je důležitá izolace skla. Jednotabulové sklo se často nahrazuje dutým nebo kompozitním sklem, přičemž každá tabule je naplněna inertním plynem, aby se snížil přenos tepla a zlepšily se izolační vlastnosti.


Kvalita kovového kování výrazně ovlivňuje výkon oken. Nekvalitní kování může ohrozit vzduchotěsnost a izolaci při zavírání. Zajištění výběru kvalitního kovového kování je klíčové pro bezproblémový provoz, bezpečnost oken, stabilitu, účinnou tepelnou izolaci a vzduchotěsnost.


Pošlete svůj dotaz