Mynychodd Xingfa Arddangosfa Deunyddiau Adeiladu Rhyngwladol Colombia 2023

Mehefin 16, 2023

Manteisiwch ar farchnad De America! Mynychodd Xingfa Aluminium 2023 Arddangosfa Deunyddiau Adeiladu Rhyngwladol Colombia ac arddangos estyllod alwminiwm.


Anfonwch eich ymholiad

Rhwng Mai 30 a Mehefin 4, cynhaliwyd Arddangosfa Deunyddiau Adeiladu Rhyngwladol Colombia 2023 yn Bogota, prifddinas Colombia. Cynhelir Arddangosfa Deunyddiau Adeiladu Rhyngwladol Colombia bob dwy flynedd. Xingfa Alwminiwm, fel cynrychiolydd uwch o'rproffil alwminiwm diwydiant, wrthi'n ehangu ei fusnes tramor yn yr arddangosfa.

Mae Xingfa Aluminium yn hyrwyddo'r fenter dramor yn raddol gyda'i frand ei hun, gyda chyfres o gynhyrchion gan gynnwys drysau pen uchel a system Windows, templedi alwminiwm ac eraill yn cael eu dangos yn yr arddangosfa hon. Mae ei system drysau a ffenestri pen uchel a yw'r cynnyrch yn dal dŵr, yn aerglos, yn berfformiad gwrthsefyll pwysau gwynt yn unol ag anghenion lleol. Mae gan estyllod alwminiwm gyfres o adeiladu, diogelu'r amgylchedd, manteision effeithlonrwydd a nodweddion eraill, sy'n cael ei barchu'n fwy a mwy gan y diwydiant adeiladu, yn chwarae rhan bwysig ac mae ganddo arwyddocâd gweithredol ymarferol wrth hyrwyddo cadwraeth ynni adeiladu a diogelu'r amgylchedd a phroses diwydiannu adeiladu. Alwminiwm Xingfa nid yn unig i ddangos cryfder cynhwysfawr y fenter i gwsmeriaid byd-eang ac arddangoswyr gyda chynhyrchion cynrychioliadol, ond hefyd yn ffafriol i farchnad De America, rhoi sylw pellach i anghenion gwirioneddol cwsmeriaid i uwchraddio'r cynnyrch, a hybu dylanwad a threiddiad o frand Alwminiwm Xingfa mewn marchnadoedd tramor.

Roedd yr arddangosfa yn fôr o bobl. Yn enwedig system drws a ffenestr pen uchel yn brin yn lleol a ddenodd lawer o gwsmeriaid i stopio i ddeall. Cwsmeriaid tramor Xingfa Alwminiwm a thîm gwerthu esbonio cynhyrchion i gwsmeriaid ag angerdd. Mae cyfathrebu wyneb yn wyneb rhwng ymwelwyr i'r cwmni agor marchnad Colombia a hyd yn oed De America yn darparu llawer o gyfleoedd.


Fel gwlad tir a môr yn rhan ogleddol De America, Colombia yw un o'r economïau mwyaf yn America Ladin gyda photensial marchnad enfawr. Arddangosfa Deunyddiau Adeiladu Rhyngwladol Colombia yw un o'r arddangosfeydd deunyddiau adeiladu cynhwysfawr mwyaf adnabyddus yng Ngholombia sydd â mathau o gynhyrchion. Bob blwyddyn mae'n denu arddangoswyr proffesiynol ac ymwelwyr o bob cwr o'r byd i ddod i'r olygfa a chynnal paru diwydiant ar yr un cyfnod, fel bod prynwyr a mentrau yn cynnal trafodaethau wyneb yn wyneb yn fwy uniongyrchol. Mae Xingfa Aluminium wedi bod yn cryfhau hyrwyddo ei frand ei hun yn barhaus yn y farchnad ryngwladol, ac mae wedi sefydlu ei sianeli brand ei hun a'i swyddfeydd mewn llawer o wledydd i ehangu'r gynulleidfa a dylanwad brand ymhellach, ehangu'r farchnad ryngwladol a sefydlu brand Xingfa Aluminium gam wrth gam. cydnabyddiaeth yn y byd.

 Ceisiodd Xingfa Aluminium bartneriaid cwsmeriaid ac adeiladu pont gydweithredu â mentrau De America trwy gymryd rhan yn yr arddangosfa. Trwy ecsbloetio a datblygu'r farchnad a rhoi sylw manwl i sianeli prynwyr tramor i frandio Xingfa Alwminiwm burnish, i ddarparu dewisiadau cynnyrch o ansawdd uwch i ddefnyddwyr, gyda chamau ymarferol i hybu cyflymder "Cynllun Tramor" mentrau, hyrwyddo datblygiad cyson pellach o fentrau .


Anfonwch eich ymholiad