Awgrymiadau ar gyfer Gosod Ffenestri a Drysau

Chwefror 17, 2023

Mae allwthiadau ffenestri alwminiwm da yn bwysig i'n tŷ. Dewiswch broffil ffenestr alwminiwm dilys, osgoi defnyddio deunydd diffygiol a allai effeithio ar y gwydnwch ar ôl ei osod.

Anfonwch eich ymholiad

Wrth ailosod y ffenestri a'r drysau a ddefnyddir yn y cartref, nid yw pobl yn gyfarwydd â gosod a dadosod. Yn achos hynny, mae ansawdd y gosodiad yn dod yn bwnc dysgu i bob defnyddiwr ei ddeall.

 

Yn ystod ac ar ôl y gosodiad, ac eithrio ar gyfer monitro ansawdd yr wyneb, mae angen iddo roi sylw i weithdrefnau gosod gweithwyr, dewiswch ddilysproffil ffenestr alwminiwm, osgoi defnyddio deunydd diffygiol a allai effeithio ar y gwydnwch ar ôl gosod.

Wrth ddadosod,allwthiadau ffenestr alwminiwm ac mae angen fframio, cysylltiad sefydlog, selio, a gwiriad terfynol ar ddrysau, mae'r holl brosesau perthnasol hyn yn gymharol ag ansawdd a gwydnwch ffenestri a drysau.

 

Wrth siarad am osod, mae fframio yn gam pwysig, ac mae'n pennu rhagolygon a pherfformiadau'r ffenestr. Gosodwch y fframiau cyfesurynnau sylfaen ar dyllau ar y ffenestr a'r drysau. Yna, rhowch y ffrâm yn union y tu mewn i'r cyfesurynnau rhagosodedig.

 

Sych-osod a Gwlyb-osod

 

Mae dulliau gosod ffenestri a drysau systemau wedi'u rhannu'n ddau fath, sef Gosod Sych a Gosod Gwlyb. Oherwydd y gwahaniaethau mewn dulliau gosod, mae dulliau gosod fframiau lle ar y wal hefyd yn wahanol.


1. sych-osod

 

Ar gyfer gosod Sych, dylid gosod fframiau metel cyn paentio waliau,allwthio ffrâm ffenestr alwminiwm dylid ei wneud ar ôl paentio wal. Gweler isod am ofynion gosod fframiau metel: 

(1) Dylai lled dilys ffrâm fetel a ffrâm ochr ffenestr fod yn ehangach na 30mm.

(2) Dewis caewyr ar gyfer fframiau metel i gysylltu tyllau â waliau. Cysylltu'r wal a fframiau metel allanol gyda chaeadwyr. 

(3) Dylai bwlch caewyr ffrâm fetel ac onglau fod yn llai na 150mm, dylai dau glymwr gadw bwlch yn llai na 500mm.


2. Gwlyb-osod

Wrth ddefnyddio gosodiad gwlyb, dylid gosod ffenestri system a fframiau drysau cyn paentio waliau. Dylai fframiau ffenestri a drysau ddefnyddio caewyr i'w trwsio. Mae'r ceisiadau yr un fath â gosod sych. Ni ddylai'r bwlch o fframiau drysau ffenestri system a chaewyr fod yn fwy na 150mm, dylai'r bwlch rhwng dau glymwr fod yn llai na 500mm.

 

O ran dull cysylltu caewyr a system slotiau drws ffenestri, gall naill ai ddewis sgriw tapio hunan neu POP Self Plugging Rivet. Ar ôl eu gosod, dylai'r waliau o amgylch y ffenestri gael triniaeth gadwol gan ddefnyddio paent cadwolyn neu ffilmiau plastig.


Anfonwch eich ymholiad