Mae EV yn Ysgogi'r Galw am Broffiliau Allwthio Alwminiwm a Ddefnyddir gan Gerbydau

Ebrill 05, 2023

Yn ddiweddar, mae proffiliau allwthio alwminiwm ysgafn a ddefnyddir gan gerbydau wedi dod yn brif gynnyrch sy'n uwchraddio cyfeiriad blaenllaw sy'n newid diwydiannol.

Anfonwch eich ymholiad

Mae gweithredu polisïau nodau cyrraedd uchafbwynt Carbon a niwtraliaeth carbon, llwyddiant cychwynnol polisïau diwydiannol, cwblhau'r gadwyn gyflenwi, toriad rhwystr technoleg, mynediad newydd i'r farchnad wedi dod â chyfleoedd newydd i ddatblygiad EV o ansawdd uchel.

Allwthio aloi alwminiwm yw un o'r deunyddiau mwyaf darbodus, ymarferol a ddefnyddir oherwydd ei briodweddau ffisegol ysgafn rhagorol a'i ddargludedd rhagorol. O ran gweithgynhyrchu ceir, mae cadwyn gyflenwi cynnyrch wedi'i chwblhau ym maes gweithgynhyrchu, castio + rholio + allwthio + ffugio. Defnyddir cynhyrchion alwminiwm castio fel blociau injan cerbydau, pennau, cydiwr, bymperi, olwynion, ategolion staciau injan. Defnyddir platiau alwminiwm rholio â ffoil fel corff car, drws car, system oeri, cragen batri, ffoil batri. Defnyddir cynhyrchion alwminiwm allwthio fel bymperi, ataliad, pentyrrau a hambyrddau batri eraill. Defnyddir cynhyrchion alwminiwm ffugio fel olwynion, bymperi, crankshafts. Mae data perthnasol yn dangos bod gan lawer o fathau o gerbydau gyfran gyfartalog o alwminiwm a ddefnyddir yn castio alwminiwm 77%, rholio alwminiwm 10%, alwminiwm allwthio 10%, ffugio alwminiwm 3%.


 


Mae pwysau ysgafn yn ddull effeithiol o arbed ynni mewn agwedd EV ar hyn o bryd. O dan ofynion ysgafn, bydd y dechnoleg yn gwasanaethu mwy a mwy o weithgynhyrchwyr cerbydau trydan. O'r safbwynt cyffredinol, y rhesymeg allweddol o alw cynyddol am blatiau alwminiwm a ddefnyddir gan gerbydau a phroffiliau allwthio yw'r dewis gorau o ysgafn. Yn ôl y nifer cynyddol o gerbydau trydan ar y ffordd, mae data'n dangos, tan 2025, y bydd maint marchnad plât alwminiwm a phroffiliau allwthio yn cyrraedd 50.4 triliwn a 34.2 triliwn. Cynnydd cynhwysfawr 2021-2025 fydd 26% a 24%.

 

Mae datblygiad EV yn chwyldro strwythurol o ddiwydiant ceir Tsieina, yn fesuriad strategol i hyrwyddo'r amgylchedd gwyrdd a diogelu newid yn yr hinsawdd. Yn y blynyddoedd diwethaf, ysgafn defnyddio cerbydproffiliau allwthio alwminiwm Mae gan y farchnad droedio cynyddol a daeth yn brif gynnyrch uwchraddio cyfeiriad blaenllaw newidiol diwydiannol.


 

Mae proffiliau allwthio alwminiwm a ddefnyddir gan gerbydau, o dan boblogrwydd cynyddol allbynnau EV a gweithgynhyrchu, bellach wedi cael bwlch cynnydd enfawr. Yn y cyfamser, gyda'r polisïau nodau cyrraedd uchafbwynt carbon a niwtraliaeth carbon, ffoil batri ac ategolion aloi alwminiwm, corff ceir,allwthiadau modurol a bydd galw cynyddol am gyfres o gynnyrch cadwyn gyflenwi.Gyda phrofiad uwch o dros 38 mlynedd, mae Xingfa wedi bod yn arwain y diwydiant modurol fel gwneuthurwr proffil alwminiwm proffesiynol. Yn fwy manwl gywir, rydym yn arbenigo mewn cynhyrchu proffiliau allwthio alwminiwm arferol ac amrywiol offer alwminiwm diwydiannol eraill gydag ystwythder mawr. Yn unol â hynny, os ydych chi am gael eich dwylo ar ein proffiliau allwthio alwminiwm premiwm, y mae perchnogion busnes rhyngwladol yn eu gwerthfawrogi, yna mae croeso i chi gael dyfynbris ar-lein ar unwaith. 

Anfonwch eich ymholiad