Mae XINGFA Aluminium yn Mynychu'r Aifft WinDoorEx

Mai 10, 2023

Mae proffil alwminiwm Xingfa, un o brif gyflenwyr allwthio alwminiwm, yn mynychu Affrica Egypt WinDoorEx.

Anfonwch eich ymholiad

Mae'r Aifft yn croesi Asia ac Affrica lle mae'n wynebu Ewrop, gan groesi Môr y Canoldir. Yr Aifft, fel ardal gysylltiol o 'One Belt One Road' yn y gorllewin, wedi'i leoli rhwng Asia, Ewrop ac Affrica. Mae Camlas Suez wedi chwarae rhan hanfodol mewn cludo nwyddau morol rhyngwladol. Mae gan yr Aifft lawer o gytundeb masnach rydd ryngwladol gyda gwledydd mewn rhanbarthau Arabaidd, y Dwyrain Canol ac Ewrop, sydd hefyd yn wlad ddatblygedig economaidd a diwydiannol yn Affrica.

 

 

6-8 o Fai 2023, cynhaliwyd yr Aifft WinDoorEx yn llwyddiannus yng Nghanolfan Arddangos Ryngwladol yr Aifft. Cynhelir yr arddangosfa hon unwaith y flwyddyn sydd hefyd yn llwyfan cyfathrebu hanfodol ar gyfer arbenigwyr diwydiant, arddangoswyr brandiau. Roedd yr arddangosfa wedi cael sylw gan brynwyr sy'n dod o wledydd cyfagos.

 

Ateb Cynnyrch i Gwsmeriaid, Gwasanaethau Sylwgar ar gyfer Cyfathrebu

 

Mae XINGFA, fel un o brif fentrau diwydiant proffiliau alwminiwm domestig Tsieina, yn datblygu a sefydlogi marchnad Tsieineaidd yn ogystal ag archwilio busnes tramor. Y tro hwn, roedd XINGFA yn dechrau gweithgareddau busnes tramor gyda chleientiaid lleol, ac yn rhoi cynhyrchion a gwasanaethau o safon XINGFA yn ardal Middles-East. Roedd yr arddangosfa hon yn arddangos cyfres o gynhyrchion cynrychioliadol gan gynnwys ffenestri, drysau, proffil alwminiwm Affrica a ‘math bachyn’ llenfur a oedd yn darparu llawer o atebion ffenestr a llenfur i gleientiaid. Patentau 'math bachyn' mae gan wal llen nifer o fanteision rhagorol mewn gwahanol agweddau megis lleihau dwysedd llafur, cost cynhyrchu, byrhau'r cyfnod adeiladu, cynyddu effeithlonrwydd integredig. 'Math bachyn' roedd llenfur wedi'i ddefnyddio mewn llawer o brosiectau adeiladu domestig a rhyngwladol. Mae cynhyrchion yn gallu gwrthsefyll daeargryn a theiffwnau cryf. Cynhyrchion yw'r allwedd i ddatblygu brand, ac mae'n cyflwyno technoleg a phroses XINGFA yn llwyddiannus i'r Dwyrain Canol a'r byd.

 

 


Rhannu Cynnyrch a Thrafod, Denu Mwy o Gleientiaid Posibl


Mae enw da brand XINGFA ac ansawdd cynnyrch a thechnoleg wedi'i adlewyrchu'n syml mewn arddangosfa sy'n llawn brand adnabyddus byd-eang. Yn ystod yr arddangosfa hon, denwyd cleientiaid ac ymwelwyr a ddenwyd o'r Aifft, Saudi Arabia a rhanbarthau eraill i aros ac ymgynghori. Roedd gan dîm gwerthu tramor XINGFA sylfaen drafod gaeedig ar arloesi cynnyrch a phroses cynnyrch gydag ymwelwyr ar y safle. Roedd technegwyr yn rhoi cyflwyniad manwl oproffil alwminiwm eygpt, windoor a chynhyrchion llenfur i ymwelwyr, a gadael iddynt brofi'r defnydd o gynhyrchion.

 

 


Roedd cwblhau WinDoorEx 2023 yn llwyddiannus nid yn unig yn agor proffesiwn, ffenestr uchel effeithlonrwydd a lleol, llwyfan llenfur ar gyfer yr Aifft a rhanbarthau cyfagos, ond hefyd sianeli perthnasol i gyflwyno cynhyrchion XINGFA. Roeddem yn credu, trwy ddyfnhau'n raddol ar archwilio corfforaeth a marchnad, y bydd rhanbarth gwasanaeth XINGFA yn cwmpasu'r Dwyrain Canol, Gogledd Affrica. Bydd XINGFA yn bodloni anghenion pensaernïol lleol ac yn parhau i symud ymlaen i gynyddu poblogrwydd XINGFA yn yr ardal leol.

 Anfonwch eich ymholiad