Zhvillimi i dritareve dhe dyerve të sistemit ofron më shumë zgjedhje për jetë cilësore

Nëntor 22, 2022

Dritaret dhe dyert e aluminit si pjesë thelbësore e një ndërtese.

Dërgoni kërkesën tuaj

Dritaret dhe dyert e aluminit si pjesë thelbësore e një ndërtese, nga shoqëria që zhvillon dhe rrit standardin e jetesës dhe kërkesën e banorëve, njerëzit ka një cilësi dhe funksion më të pritshëm. Megjithatë, çështje të zakonshme si rrjedhjet dhe izolimi termik nga dritaret dhe dyert tradicionale ende po ndikojnë në cilësinë e jetesës së njerëzve. Cilësia e përgjithshme e Windoor është bërë një debat dhe sistemi i dritareve u shfaq.

 

·Kapitulli.1·1980


Sistemi i dritareve dhe dyerve në Evropë

 

Në vitet 1980, dritaret dhe dyert moderne filluan të shfaqen në Kinë. Krahasuar me dritaret dhe dyert e sotme, ai ishte i dobët në funksion dhe përsëritej ngadalë. Megjithatë, ajo ishte ende në pozitën udhëheqëse të tregut. Në të njëjtën kohë në Evropë, ishin shpikur dritare dhe dyer me cilësi të lartë të performancës. Dhe niveli i sigurisë, performanca dhe komoditeti i tij ishin shumë më të larta se dritaret dhe dyert normale.

 

 

·Kapitulli.2· Fundi i viteve 1980


Prezantimi dhe zhvillimi i sistemit të dritareve dhe dyerve

 

Në fund të viteve 1980, dritaret dhe dyert e sistemit në Kinë përparuan ngadalë. Në fund të viteve 1990, dritaret dhe dyert e sistemit evropian hynë në tregun kinez dhe dritaret dhe dyert kineze u përmirësuan dhe u përsëritën. Prodhuesit kinezë filluan nga imitimi në vetë-inovacion, gradualisht fituan teknologjinë dhe teknikat për të prodhuar dritare dhe dyer të sistemit. Përmirësimi nga çelik hekuri, alumini, PVC, dritaret e aluminit me thyerje termike në dritare dhe dyer të sistemit po mbledh teknikat e zgjuarsisë vendase dhe aftësitë e prodhimit nga Evropa që zhvilloi me shpejtësi tregun e dritareve dhe dyerve.

 

 

 

·Kapitulli.3· Pas viteve 2000

Dritaret dhe dyert e sistemit dallohen në industri

 

Pas mijëvjeçarit, rritja e ekonomisë vendase, zhvillimi i pasurive të paluajtshme dhe pjekuria e aftësive në prodhim, konsumatorët kanë kërkesa të reja për cilësinë e jetës. Industria e dritareve dhe dyerve shtëpiake është në fazën e zhvillimit. Dritaret dhe dyert janë një nga shkaqet që konsumojnë energji në ndërtesa. Përsëritja e dritareve dhe dyerve duhet të shkojë së bashku me trendin dhe politikat e qeverisë për të reduktuar konsumin e energjisë. Sistemi i dritareve dhe dyerve po zë një pozicion të rëndësishëm në të gjithë industrinë dhe duke përmbushur kërkesat e ekonomisë socialiste të tregut.

 

  

  Dritaret dhe dyert e sistemit


Dritaret dhe Dyert e Sistemit janë produkte ndërtimi që u rinovuan në mënyrë sistematike, të mbështetura nga sistemi i kompletuar i teknologjisë dhe të kontrolluara nga standarde të rrepta të cilësisë për të arritur performancat fizike të paracaktuara. Ai përfshin një sërë funksionesh performanca të tilla si rezistenca ndaj ujit, ajrosja, rezistenca ndaj presionit të erës, fortësia mekanike, thyerja termike, rezistenca ndaj zhurmës, siguria, hijet, qëndrueshmëria e motit, funksionimi i lehtë si dhe reflektimet e përgjithshme të secilit komponent si pajisjet, profilet, aksesorë, xhami, ngjitës dhe vulosje.

 

 

·Kapitulli 4· Zhvillimi i Sistemit XINGFA


Përmirësimi i produkteve plotëson kërkesat e tregut

 

Në fillim të vitit 2007, XINGFA kishte lançuar sistemin e parë të dritareve dhe dyerve IP 'Winger™'. Ishte sistemi i parë i integruar i dritareve dhe dyerve. Duke grumbulluar vite eksperiencash dhe aftësi inovative në ndërtimin e aluminit, duke ndjekur rrugën e diferencimit të produkteve, duke kënaqur tregje dhe nevoja të ndryshme, XINGFA vazhdoi të përsos produktet. 11 vjet pas lançimit, në vitin 2018, XINGFA lançoi sistemin XINGFA ku pozicionohet në shërbimet e produkteve të ndërtimit të projektit dhe sistemin e dritareve dhe dyerve të orientuara drejt shtëpisë Paxdon.

 

 

XINGFA ofron gjithnjë e më shumë zgjedhje me cilësi të lartë për tregun duke plotësuar aftësitë e inovacionit, teknikat e prodhimit, objektet, duke përshtatur për të formuar një produkt profesional shërbime dhe duke përmirësuar.

 


Dërgoni kërkesën tuaj